ET HİJYENİ

Kodu / Türü

VBT 604

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Et muayenesinin tarihçesi ve önemi; antemortem ve postmortem muayene şekilleri; bakteriyel, viral ve fungal hastalıklar, paraziter invazyonlar; bakteriyolojik et muayenesi; kesimhane sanitasyon işlemleri, etlerde kimyasal kalıntılar.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Etin muayene şekillerini, ette görülen hastalıklarla patolojik durumları bilmek ve sağlıklı etin elde edilmesinde temel prensipler ile uygulamaları öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar