SÜT HİJYENİ

Kodu / Türü

VBT 605

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Çiğ sütün mikroflorası, mikroorganizmaların bulaşma yolları, sağlıklı süt üretimi, süt hayvanlarının hastalıkları, insanlara sütle geçen hastalıklar, süt endüstrisinde sanitasyon işlemleri, sütün soğukta muhafazası.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sütün bozulmasına neden olan mikroorganizmalarla patojen mikroorganizmalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmak ve   sağlıklı süt elde edilmesinde bilinmesi gereken temel prensipler ve uygulamaları öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve konu ile ilgili araştırmalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar