GIDA MUHAFAZA İLKELERİ

Kodu / Türü

VBT 606

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

-Gıda maddelerinde ısı uygulaması, radyasyon, ultraviyole, filtrasyon uygulamaları, soğutarak, dondurarak muhafaza, kontrollü ve modifiye atmosferde muhafaza, su aktivitesinin düşürülmesi  ve yüksek basınç uygulamaları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıdaların muhafazasında yararlanılan temel ilkeleri ve uygulanan farklı  teknolojik yöntemleri öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar