ET BİLİMİ

Kodu / Türü

VBT 620

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Temel biyoloji eğitimi almış olmak.

Ders İçeriği

Kas hücresinin mikro yapısı, kas biyolojisi, postmortem metabolizma, et kalitesine etki eden faktörler, et kalitesini belirleme amacıyla kullanılan metotlar. 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Eti oluşturan temel öğe olan kasın biyolojisini, postmortem değişikliklerini ve et kalitesini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, literatür tartışması

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Referans makaleler.