FERMENTE ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ

Kodu / Türü

VBT 623

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Gıda teknolojisi ve genel mikrobiyoloji derslerini almış olmak.

Ders İçeriği

Fermentasyon tanımı, fermente et ürünlerinin  üretiminde kullanılan  kültürler, fermente ürünlerin özellikleri, fermente sucuk üretimi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Fermentasyonda rol oynayan mikroorganizmaları tanımak ve fermente  et ürünlerinin üretim teknolojilerini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar