ET ÜRÜNLERİNDE STARTER KÜLTÜR KULLANIMI

Kodu / Türü

VBT 624 

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Gıda teknolojisi ve gıda mikrobiyolojisi ile ilgili dersleri almış olmak.

Ders İçeriği

Starter kültürler hakkında genel bilgi, et ürünlerinde kültür  kullanımı, kültürlerin hazırlanması ve kalite kontrolleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Et ürünlerinde starter kültür seçimi, kullanımı ve fermente ürün elde edilmesi, kontrolü konularında yeterli bilgiye sahip olmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, laboratuvar uygulamaları ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Referans makaleler.