SÜT BİLİMİ

Kodu / Türü

VBT 626

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sütün önemi, özellikleri, bileşimi, süt nevileri, hatalı sütler, süt verimini ve bileşimini etkileyen faktörler; sütün mikrobiyel florası.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sütün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini öğrenmek.

 

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar.