PEYNİR TEKNOLOJİSİ

Kodu / Türü

VBT 630

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Peynirin tanımı, bileşimi ve sınıflandırılması, peynir üretiminde kullanılacak sütün nitelikleri; peynir üretim tekniği, çeşitli peynirlerin üretim teknikleri, peynir mayası, peynirlerde kullanılan katkı maddeleri, peynirlerde görülen bozulma nedenleri, peynirlerin duyusal, kimyasal ve  mikrobiyolojik analizleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Ülkemizde ve diğer ülkelerde üretilen önemli peynir çeşitlerinin teknolojilerini ve peynirlerde uygulanan laboratuvar  analizlerini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, laboratuvar uygulamaları, konu ile  ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Dairy Microbiology -The Microbiology of Milk Products (Ed.by R.K. Robinson)

- Konu ile ilgili genel kitaplar.