DONDURMA TEKNOLOJİSİ

Kodu / Türü

VET 634 

AKTS

4

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Dondurma hakkında genel bilgi,  dondurma üretiminde kullanılan  maddeler, dondurma  üretimi, saklanması, dondurmalarda görülen hata ve kusurlar,  uygulanan kalite kontrolleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Dondurmaya işlenecek maddeler ile üretim teknolojisini hakkında bilgi edinmek ve laboratuvar analiz yöntemlerini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım,laboratuvar uygulamaları  ve konu ile  ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Dairy Microbiology -The Microbiology of Milk Products.

- Genel kitaplar