SÜTTOZU TEKNOLOJİSİ

Kodu / Türü

VBT 635 

AKTS

4

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Süttozu  hakkında genel bilgi, süttozunun işlenecek sütün özellikleri, süttozu üretim aşamaları, muhafazası, süttozunda görülen bozukluklar, uygulanan muayene metotları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Süttozunun farklı yöntemlerle  üretim  aşamalarını, muhafazasını ve  laboratuvar  analiz yöntemlerini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım,laboratuvar uygulamaları  ve konu ile  ilgili araştırmalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Genel kitaplar