SU HİJYENİ VE MUAYENE METOTLARI

Kodu / Türü

VBT 638

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Gıda kimyası ve gıda mikrobiyolojisi derslerini  almış olmak.

Ders İçeriği

Suyun organizmadaki fonksiyonu,  kirlenme nedenleri, suların kendi kendine temizlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri, neden  olduğu  hastalıklar; içme ve  kullanma sularının temizlenmesi, dezenfeksiyon şekilleri, uygulanan rutin analiz yöntemleri, sularla ilgili standartlar.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İçilebilir nitelikteki suyun  özellikleri, elde edilmesi amacıyla yapılan uygulamalar ile fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz yöntemlerini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, laboratuvar uygulamaları  ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar;