KUTU KONSERVE ÜRÜN TEKNOLOJİSİ VE MUAYENE METOTLARI

Kodu / Türü

VBT 639  

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Konserve ürün hazırlamada genel ilkeler, çeşitli konservelerin özellikleri, bozulma şekilleri, örnek alma, duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik,  toksikolojik,histolojik ve immunolojik-serolojik analiz yöntemleri, kalite standartları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kutu konservelerin genel özeliklerini, hazırlanma prensiplerini, üretim teknolojilerini, bozulma şekillerini bilmek ve bu tip ürünlerin  laboratuvarda analiz yöntemlerini  öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, laboratuvar uygulamaları ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar