GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN STARTER KÜLTÜRLER

Kodu / Türü

VBT 640

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Gıda teknolojisi ve gıda mikrobiyolojisi ile ilgili ders almış olmak.

Ders İçeriği

Starter kültür olarak kullanılan mikroorganizmaların önemi ve fonksiyonları, starter kültürlerin sınıflandırılması, kullanım metotları, çeşitli et ve süt ürünlerinde kullanılan starter kültürler, kalite kontrol.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Starter kültürlerin seçiminde, kullanımında ve fermente ürünlerin kalite kontrolünde gerekli  bilgileri kazanmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, literatür tartışması

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Referans makaleler.