GIDA MEVZUATI

Kodu / Türü

VBT 642

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Gıda güvenliğini düzenleyen yasalar, yönetmelikler ve idari hüküm veya kararlar ile, ülkemizde uygulama alanları, gıdalarda kalite standartları, gıda işletmelerinde denetim, veteriner hekimlerin işlevi, besin kontrolünde cezalar. Avrupa Birliği gıda mevzuatı.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Türk gıda kodeksi ve diğer standartlar hakkında bilgi sahibi olmak. Ülkemizde üretilen gıdaların kalite standartlarını öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar,