GIDA BULAŞANLARI

Kodu / Türü

VBT 643

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Bitki, hayvan veya toprak kökenli yabancı maddeler, veteriner ve ziraat ilaç kalıntıları, plastik madde, deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalıntıları, mikrobiyolojik bulaşanlar, insan sağlığına etkileri.               

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıda bulaşanları olarak  kimyasal madde ve biyolojik ajanlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların insan sağlığına etkilerini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Genel kitaplar