GIDA GÜVENLİĞİ

Kodu / Türü

VBT 644 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Gıda hijyeni ve gıda mikrobiyolojisi ile ilgili dersler almış olmak.

Ders İçeriği

İyi Üretim Teknikleri (GMP), Sanitasyon Standard Operasyon Prosedürleri (SSOP), Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), ABD ve EU ‘da gıda güvenliği.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli prensipleri ve sistemleri öğrenmek ve uygulamak, gıda üretim işletmelerinin sistematik denetimi metodolojisini bilmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, literatür tartışması, audit  uygulamaları.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- The Microbiological Safety and Quality of Foods (Land, Baird-Parker ve Gould)

- referans makaleler.