GIDA AMBALAJLAMA

Kodu / Türü

VBT 645 

AKTS

4

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Ambalaj materyalleri, özellikleri, gıdalarda kullanım şekilleri, ambalaj-gıda, ambalaj -sağlık  ilişkisi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıdalarda kullanılan ambalaj materyallerini, özelliklerini ve ambalaj gıda ilişkisini öğrenmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Genel kitaplar