VETERİNER HALK SAĞLIĞI

Kodu / Türü

VBT 647

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Zoonoz tanımı, halk sağlığı yönünden önemi, insanlara gıdalarla geçen bakteriyel, viral, fungal ve paraziter zoonozlar, mücadele ve korunma yooları, zoonoz hastalıklar ve mevzuat.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gıdalar vasıtasıyla insanlara geçen enfeksiyon ve invazyon tipi hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve mevcut yasalar içerisinde konuyu irdelemek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve konu ile ilgili araştırmalar.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Konu ile ilgili genel kitaplar