1-Prof. Dr. Bahri PATIR (Anabilim Dalı Başkanı) BPATIR@firat.edu.tr , bahripatir@hotmail.com

2- Prof. Dr. Ali ARSLAN aarslan2@firat.edu.tr

3- Doç. Dr. Mehmet ÇALICIOĞLU mcalicioglu@firat.edu.tr

4- Doç. Dr. Gülsüm ÖKSÜZTEPE goksuztepe@firat.edu.tr , gulsumoksuztepe@hotmail.com

5-Yrd. Doç. Dr. Osman İrfan İLHAK irfanilhak@hotmail.com , oiilhak@firat.edu.tr

 

 

BESİN HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

520202020

VBT 501

Gıda Kimyasına Giriş

1 2 2

5

520202021

VBT 502

Gıda Mikrobiyolojisine Giriş

1 2 2

5

520202022

VBT 503

Gıda Zehirlenmeleri

1 2 2

5

520202023

VBT 504

Gıda Muhafaza İlkeleri 

1 0 2

3

520202024

VBT 505

Süt Hijyeni

1 0 1

3

520202025

VBT 506

Et Hijyeni

1 0 1

3

520202026

VBT 507

Gıda Mevzuatı

1 0 1

3

520202027

VBT 508

Süt ve Süt Ürünlerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizleri

1 2 2

5

520202028

VBT 509

Et ve Et Ürünlerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizleri

1 2 2

5

520202029

VBT 510

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi

1 2 2

5

520202030

VBT 511

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

1 2 2

5

520202031

VBT 512

Et Muayenesi 

1 2 2 

5

520202032

VBT 513

Kanatlı Eti Hijyeni ve Teknolojisi

1 2 2

5

520202033

VBT 514

Et ve Süt İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon

1 2 2

5

520202034

VBT 515

Su Hijyeni ve Analiz Metotları 

1 2 2                                               

5

520202035

VBT 516

Zoonozlar

1 0 1

3

520202036

VBT 517

Kanatlı Eti, Yumurta ve Balın Analiz Metotları 

1 2 2                                               

5

520202037

VBT 518

Et ve Süt Ürünlerinde Kullanılan Starter Kültürler

1 2 2

5

520202038

VBT 519

Konserve Teknolojisi ve Muayene Metotları

1 2 2

5

520202039

VBT 520

Gıda Güvenliği  

1 0 1    

3

520202040

VBT 521

Gıda Ambalajlama

1 0 1

3

520202041

VBT 522

Gıda Katkı Maddeleri

1 0 1

3

520202042

VBT 523

Gıda İşletmelerinde Denetim

1 0 1

3

520202043

VBT 524

Literatür Saati

0 2 1

3

 

 

 

 

 

520202001

VBT 597

Seminer

-

6

520202002

VBT 599

Yüksek Lisans Tezi

-

24

520202003

VBT 600

Uzmanlık Alanı Dersi

-

6

 

Seminer, Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alanı Dersi zorunlu, diğer dersler seçmelidir.

 

BESİN HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VBT 601

Gıda Kaynaklı Hastalıklar (Zorunlu)

2 2 3

8

VBT 602

Gıda Kimyası (Zorunlu)

2 2 3

8

VBT 603

Gıda Mikrobiyolojisi (Zorunlu)

2 2 3

8

VBT 604

Et Hijyeni (Zorunlu)

2 0 2

6

VBT 605

Süt Hijyeni (Zorunlu)

2 0 2

6

VBT 606

Gıda Muhafaza İlkeleri (Zorunlu)

2 0 2

4

VBT 607

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VBT 620

Et Bilimi (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 621

Et Ürünleri Teknolojisi (Seçmeli)

2 0 2

8

VBT 622

Kanatlı Eti Hijyeni ve Teknolojisi (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 623

Fermente Et Ürünleri Teknolojisi (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 624

Et Ürünlerinde Starter Kültür Kullanımı (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 625

Salam – Sosis Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

4

VBT 626

Süt Bilimi (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 627

Süt Ürünleri Teknolojisi (Seçmeli)

2 0 2

8

VBT 628

Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi (Seçmeli)

2 0 2

8

VBT 629

Süt Ürünlerinde Starter Kültür Kullanımı (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 630

Peynir Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 631

Tereyağı Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

4

VBT 632

İçme Sütü Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 633

Yoğurt  Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 634

Dondurma Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

4

VBT 635

Süttozu Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

4

VBT 636

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (Seçmeli)

2 0 2

8

VBT 637

Su Ürünlerinde  Muayene Metotları (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 638

Su Hijyeni ve Muayene Metotları (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 639

Kutu Konserve Ürün Teknolojisi ve Muayene Metotları (Seçmeli)

1 2 2

6

VBT 640

Gıda Endüstrisinde Kullanılan Starter Kültürler (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 641

Gıda Katkı Maddeleri (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 642

Gıda Mevzuatı (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 643

Gıda Bulaşanları (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 644

Gıda Güvenliği (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 645

Gıda Ambalajlama (Seçmeli)

1 0 1

4

VBT 646

Beslenme İlkeleri ve Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VBT 647

Veteriner Halk Sağlığı (Seçmeli)

2 0 2

4

 

 

 

 

VBT 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VBT 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VBT 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi