YARALAR

Kodu / Türü

VCH 601

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Yaraların iyileşmesi ve iyileşmeyi  etkileyen faktörler,yara çeşitleri,yaraların aseptik (commotio travmaticum,travmatik şok,t.anemi,t.anfizem-derialtı anfizemi, t.ısı artışı) ve septik (septisemie, pyemie)komplikasyonları,yaraların anaerob (gazlı gangrene,tetanoz) ve özel (aktinomik,botriyomikoz) enfeksiyonları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciler çeşitli yaraları tanıyarak yaraların iyileşmesine etkiyen faktörleri öğrenip ,septik ve aseptik yara komplikasyonları  ile yaraların özel enfeksiyonlarının (aktinomikoz, botriyomikoz ) etiyoloji,semptom ve sağıtımlarını tanıyacaktır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

 Samsar, E., Akın, F. (1998) Özel Cerrahi, Tamer matbaacılık, Ankara