LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Kodu / Türü

VCH 602

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Laparoskopik cerrahinin tarihçesi, görüntüleme ekipmanları, Pneumoperitoneum ekipmanları, güç kaynakları, laparoskopik cerrahi aletleri, laparoskopik cerrahide teknik, laparoskopik cerrahinin kontrendikasyonları, laparoskopik cerrahinin dezavantajları, laparoskopik cerrahinin avantajları, laparoskopik cerrahinin komplikasyonları, laparoskopik cerrahide uygulanan operasyonlar, laparoskopik cerrahide adezyolizis

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Laparoskopik cerrahinin tarihçesini gözden geçirmek. Laparoskopik cerrahide kullanılan ekipmanlar hakkında temel bilgileri aktarmak ve güncel kullanılan ekipmanların tanıtımı yapılarak laparoskopik cerrahide uygulanan cerrahi teknikler ve operasyonları aktarmak

 

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

-Vitale, G.C., Sanfilippo, J.S., Perissat, J., (1995) Laparoscopic Surgery J.B. Lippincott Company, Philadelphia

- Samsar, E., Akın, F. (1998) Özel Cerrahi, Tamer matbaacılık, Ankara