ANESTEZİ ÖNCESİ ANALJEZİ, SEDASYON VE PREANESTEZİ

Kodu / Türü

VCH 605

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

 

Ders İçeriği

Genel ve lokal anestezi öncesinde Ruminantlar, Equideler, Karnivorlar, Laboratuvar, Deniz hayvanları,Vahşi Hayvanlar, Kanatlılar ve Sürüngenler   için  kullanılan premedikan ilaçlar ve sedatifler hakkında genel bilgiler  verilecek. Ayrıca mevcut  hayvanlar  üzerinde tatbikatlar yapılacaktır

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencilere, mevcut analjejikler, sedatifler ve pre-anestezikler hakkında genel bilgiler verilecek, bunların hayvanlardaki etki mekanizmaları öğretilecektir. Ayrıca bu ilaçların veriliş yolları hayvan türlerine göre belirtilecek ve  gerektiğinde  tatbikatları yapılacaktır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mevcut hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner ve Tıbbi Türkçe ve Yabancı Anestezi kitapları, Ayrıca  Veteriner Operasyon Kitaplar