Evcil Hayvanlarda Ekstremitelerin Radyolojisi

Kodu / Türü

VCH 606

AKTS

2

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

 

Ders İçeriği

Evcil hayvanlarda (Ruminantlar, Tek tırnaklılar, Karnivorlar) ekstermitelerin  kemik ve yumuşak dokularının normal ve  hastalıklı yapılarının radyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi (Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi, Tomografi, Manyetik  rezonans (MR), Ultrasonografi).

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Ruminantlar, Tek tırnaklılar, Karnivorların normal radyolojik anatomisi ve türler arasında farklılıkların öğrenilmesi, ekstermitelerde görülen hastalıklar hakkında bilgi ve deneyim kazanmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mevcut hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002.