Kırık İyileşmesi

Kodu / Türü

VCH 607

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

 

Ders İçeriği

Kırık iyileşmesinin devreleri, kırık iyileşmesine ait çeşitli fizyolojik ve patolojik reaksiyonlar, kırık onarım sürati ve kallus komplikasyonları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Kırık bir kemiğin iyileşme evrelerini tanımlamak, kırık iyileşmesinde oluşabilecek kallus komplikasyonlarını ve kırık iyileşmesini etkileyen faktörleri öğretmek.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mevcut hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ortopedi ve travmatoloji kitapları