Literatür saati

Kodu / Türü

VCH 610

AKTS

6

Saat / Hafta

0 2 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

 

Ders İçeriği

Anabilim dalının  doğrudan yada dolaylı ilgilendiren makalelerin (dönemde en az iki tane olacak şekilde) sunulması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciler makale sunma, tartışma konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Cerrahiyle ilgili tüm yayınlar