Dış Hastalıklara Giriş

Kodu / Türü

VCH 620

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Hastalık ve semptomları, hayvanların muayeneye sunulması, anamnez, signalament ve habitus, muayene yöntemleri, diagnostik operasyonlar, at ve sığır topallıkları,yangı,apse,gangren-nekroz, donma, yanık, dilation, diverticulum, stenoz, hipertrofie-hiperplazi, atrofi ve tümörler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciler Dış hastalıklarla ilgili temel bilgi ve deneyim kazanacaktır.

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders

Okutulduğu Dil

Türkçe