Tendo,Tendovagina,Eklem ve Kemik Hastalıkları

Kodu / Türü

VCH 621

AKTS

2

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Sait BULUT

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Tendinitis ve çeşitleri,tendovaginitis ve çeşitleri,tendo rupturları,tendojen hidrops,eklem hastalıkları,kas ve eklem romatizması,distortion, luxation, kemiklerin şirurjikal hastalıkları, podotrochlitis

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler tendinitis ve çeşitlerini,tendovaginitis ve çeşitlerini,tendo rupturlarını,eklem,kas ve kemik hastalıklarını tanıyacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner Genel Şirurji 1981 Krankheiten des Rindes 1995, Klinik der Hunderkrankheiten 1996, Allgemeine Chirurgie 1990.