Deri , Derialtı Bağ Dokusu ve Müköz Kese Hastalıkları

Kodu / Türü

VCH 622

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Dermatitis ve çeşitleri,kan çıbanı,yılancık, flegmon, travmatik ödem, koleksiyo sero sanguine ve hematom,bursitisler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler dermatitisleri, ,kan çıbanı,yılancık,flegmon,travmatik ödem,koleksiyo sero sanguine ve hematom,bursitisleri tanıyacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner Genel Şirurji 1981 Krankheiten des Rindes 1995, Klinik der Hunderkrankheiten 1996, Allgemeine Chirurgie 1990.