Damar, Sinir ve Kas  Hastalıkları

Kodu / Türü

VCH 623

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Arteritis,flebitis,lymphangitis,neuritis,nevralji, paresi-paralysie,hiperkinesie, myositis ve çeşitleri, kas rupturları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciler arteritis ve çeşitleri,flebitis ve çeşitleri,lymphangitis ve çeşitleri,neuritis,nevralji,paresi-paralysie,hiperkinesie,myositis ve çeşitleri,kas rupturlarını tanıyacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner Genel Şirurji 1981 Krankheiten des Rindes 1995, Klinik der Hunderkrankheiten 1996, Allgemeine Chirurgie 1990.