Ağız Boşluğunun Hastalıkları

Kodu / Türü

VCH 624

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Ağız mukozası, damak ve tonsillerin hastalıkları, dilin hastalıkları, salya bezi ve kanallarının hastalıkları, diş bozuklukları ve hastalıkları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencinin evcil hayvanların ağız boşluğu hastalıkları hakkında bilgilenmesi, teşhis ve sağaltım yöntemleri hakkında güncel bilgilerin aktarılması ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Samsar, E., Akın, F. (1998) Özel Cerrahi, Tamer

matbaacılık,Ankara

- Yücel,R. (1992) Veteriner Özel Cerrahi,Pethask Veteriner Hekimliği Yayınları,Gebze/Kocaeli