KULAK HASTALIKLARI

Kodu / Türü

VCH 625

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Kulak kepçesi ve dış kulağın hastalıkları, orta kulak hastalıkları, iç kulak hastalıkları, estetik kulak kepçesi operasyonları

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencinin evcil hayvanların kulak hastalıkları hakkında bilgilenmesi, teşhis ve sağaltım yöntemleri hakkında güncel bilgilerin aktarılması ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

-Bojrab,M.Y.(1990) Current Techniques in Small Animal Surgery. Third Edition, Lea &  Febiger, Philadelphia

- Aslanbey,D. Candaş,A.(1996) Veteriner Özel Operasyon,Medisan,Ankara

- Akın,F, Beşaltı,Ö. (2000) Veteriner Nöroşirurji,  Picasso,Ankara

- Samsar, E., Akın, F. (1998) Özel Cerrahi, Tamer matbaacılık,Ankara

- Yücel,R. (1992) Veteriner Özel Cerrahi,Pethask Veteriner Hekimliği Yayınları,Gebze/Kocaeli