MİDE VE BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Kodu / Türü

VCH 627

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sığırların ön midelerinde görülen yabancı cisimler, rumenotomie, kedi ve köpeklerin mide ve bağırsaklarındaki yabancı cisimler, gastrotomie, enterotomie,enterctomie, köpeklerde torsio ventriculi, sığırlarda abomasumun sola ve sağa yer değiştirmesi, bağırsak invaginasyon ve volvulusları, karın boşluğunda görülen tümörler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencinin evcil hayvanların mide ve bağırsak hastalıkları hakkında bilgilenmesi, teşhis ve sağaltım yöntemleri hakkında güncel bilgilerin aktarılması ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Aslanbey,D. Candaş,A.(1996) Veteriner Özel Operasyon,Medisan,Ankara

- Samsar, E., Akın, F. (1998) Özel Cerrahi, Tamer matbaacılık,Ankara

- Yücel,R. (1992) Veteriner Özel Cerrahi, Pethask Veteriner Hekimliği Yayınları,Gebze/Kocaeli