GÖĞÜS BÖLGESİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI

Kodu / Türü

VCH 631

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Thorax’ın contusio’ları, thorax’ın yaraları, göğüs şişleri, cidago’nun travmatik bozuklukları, sternum fistülü, costa kırıkları, costa fistülleri, göğüs boşluğunun punction’u, diyafragma fıtkı

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencinin evcil hayvanların göğüs bölgesinin cerrahi hastalıkları hakkında bilgilenmesi, teşhis ve sağaltım yöntemleri hakkında güncel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

-Bojrab,M.Y.(1990) Current Techniques in Small Animal Surgery. Third Edition, Lea &  Febiger, Philadelphia

- Samsar, E., Akın, F. (1998) Özel Cerrahi, Tamer matbaacılık,Ankara

- Yücel,R. (1992) Veteriner Özel Cerrahi,Pethask Veteriner Hekimliği Yayınları,Gebze/Kocaeli