OESOPHAGUS, LARENX VE TRACHEA’NIN HASTALIKLARI

Kodu / Türü

VCH 633

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Oesophagus’un yırtık ve perfore yaraları, oesophagus felci, oesophagus’un daralma ve tıkanması, oesophagus’un genişlemesi, kronik kornaj, larenx ve glottis ödemi, trachea stenozu, ventriculo cordectomie

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencinin evcil hayvanların oesophagus, larenx ve trachea’nın hastalıkları hakkında bilgilenmesi, teşhis ve sağaltım yöntemleri hakkında güncel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

-Bojrab,M.Y.(1990) Current Techniques in Small Animal Surgery. Third Edition, Lea &  Febiger, Philadelphia

- Samsar, E., Akın, F. (1998) Özel Cerrahi, Tamer matbaacılık,Ankara

- Yücel,R. (1992) Veteriner Özel Cerrahi,Pethask Veteriner Hekimliği Yayınları,Gebze/Kocaeli