Gözde kullanılan ilaçlar ve uygulama şekilleri

Kodu / Türü

VCH 634

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Gözde kullanılan ilaçların özellikleri, endikasyonları, yan etkileri, uygulama şekilleri ve yolları

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciler gözde kullanılan ilaçların özellikleri, endikasyonları ve  yan etkileri, uygulama şekilleri ve yolları hakkında edindikleri bilgilerle gözdeki sağaltım uygulamalarında bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik ve pratik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.      Gelatt, K.N., Veterinary Ophthalmology, 3rd edition, Lippincott, 1999

2.      Peterson-Jones, S.M., Crispin, S.H. Manual of Small Animal Ophthalmology, British Small Animal Veterinary Association, 1993