Hayvanlarda Göz Muayenesi ve Tanı Teknikleri

Kodu / Türü

VCH 635

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu  

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Göz muayene odalarının özellikleri, göz muayenesinde kullanılan aletler, göz hastalıklarında muayene yapma yöntemleri, tanı amacıyla örnek alma ve tanıda kullanılan imaj analiz teknikleri 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciler hayvanlarda göz muayene teknikleri ve gözde tanı amacıyla kullanılan teknikler kakında edindikleri teorik ve pratik bilgilerle göz hastalıkların ortaya konulmasında bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Görsel ve teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.      Gelatt, K.N., Essentials of Veterinary Ophthalmology, Lippincott, Philadelphia, 1999

2.      Gelatt, K.N., Veterinary Ophthalmology, 3rd edition, Lippincott, 1999

3.      Simith, B.P. Large animal Internal Medicine, Mosby, St. Louis, 1990.

4.      Slatter, D., Textbook of Small Animal Surgery, Sounders, Philadelphia, 1993.