Küçük Evcil Hayvanlarda Ekstraoküler Hastalıkları

Kodu / Türü

VCH 636

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Orbita, üst, alt ve 3. göz kapakları, lakrimal bezler, nazolakrimal sistem ve konjunktivada şekillenen kongenital ve edinsel deformasyonlar, karşılaşılan paraziter, enfeksiyöz ve alerjik hastalıkların nedenleri, oluşturdukları komplikasyonlar tanı ve cerrahi tedavi teknikleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrenciler küçük evcil hayvanlarda gözün koruyucu ve destek kısımların hastalıkları ve sağaltımları hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Görsel ve teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.      Gelatt, KN: Small Animal Ophthalmic Surgery: Practical Techniques for the Veterinarian, 1st edition, Butterworth-Heinemann, 2001

2.      Gelatt, K.N., Essentials of Veterinary Ophthalmology, Lippincott, Philadelphia, 1999

3.      Gelatt, K.N., Veterinary Ophthalmology, 3rd edition, Lippincott, 1999

4.      Slatter, D., Textbook of Small Animal Surgery, Sounders, Philadelphia, 1993.