Küçük Evcil Hayvanlarda Göz Hastalıkları

Kodu / Türü

VCH 637

AKTS

4

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu      

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Kornea, sklera, anterior ve posterior uvea, lens, retina ve vitreusun kongenital ve edinsel deformasyonlar, enfeksiyöz, yangısal ve neoplasmic hastalıkların nedenleri, patogenezisleri, klinik belirtileri, tanı, ayırıcı tanıları, medikal ve cerrahi tedavileri ile komplikasyonları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler küçük evcil hayvanlarda rastlanan göz hastalıkları ve sağaltımları hakkında bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Görsel ve teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.      Gelatt, KN: Small Animal Ophthalmic Surgery: Practical Techniques for the Veterinarian, 1st edition, Butterworth-Heinemann, 2001

2.      Gelatt, K.N., Essentials of Veterinary Ophthalmology, Lippincott, Philadelphia, 1999

3.      Gelatt, K.N., Veterinary Ophthalmology, 3rd edition, Lippincott, 1999

4.      Slatter, D., Textbook of Small Animal Surgery, Sounders, Philadelphia, 1993.