Tek Tırnaklı Hayvanların Oftalmolojisi 

Kodu / Türü

VCH 638

AKTS

4

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Tek tırnaklılarda görme olayı, göz kapakları, lakrimal sistem, konjunktiva, kornea, anterior uvea, lens, vitreous, retina ve optik sinirde rastlanan kongenital ve edinsel deformasyonlar, yaygın olarak karşılaşılan hastalıkların insidansı, nedenleri, patogenezisleri, klinik belirtileri, tanı, ayırıcı tanıları, medikal ve cerrahi tedavileri ile komplikasyonları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler tek tırnaklı hayvanlarda gözün ekstra ve intra-oküler yapılarında yaygın olarak karşılaşılan hastalıkları hakkında  bilgi ve deneyim kazanacaktır

Öğretme Yöntemi

Görsel ve teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.      Gelatt, K.N., Veterinary Ophthalmology, 3rd edition, Lippincott, 1999

2.      Auer, J.A., Equine Surgery. Sounders, 1992.

3.      Simith, B.P. Large animal Internal Medicine, Mosby, St. Louis, 1990.