KATI GENEL ANESTEZİKLERİN KLİNİK KULLANIMLARI

Kodu / Türü

VCH 644

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Enjektabl ve diğer katı anesteziklerin Ruminantlar, Equideler,  Karnivorlar, Laboratuvar, Vahşi, Deniz Hayvanları, Sürüngenler ve Kanatlılar için kullanılması. Yine mevcut hayvanlar üzerinde iv., im., ip., rectal ve oral yollarla uygulama yöntemleri anlatılıp, tatbikatları yaptırılacaktır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencilere enjeksiyon şeklindeki ve diğer genel anestezikler hakkında genel bilgiler verilecek ve bu anesteziklerin hayvan tür ve özelliklerine  göre  mevcut  hayvanlar üzerinde tatbikatları yapılacak.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mevcut hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner ve Tıbbi Türkçe ve Yabancı Anestezi kitapları, Ayrıca  Veteriner Operasyon Kitaplar