REANİMASYON VE YOĞUN BAKIM

Kodu / Türü

VCH 646

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Tüm hayvan tür ve ırkarında anesteziden çıkış sırasında oluşan komplikasyonlarda ilk yardım olayı ve uygulanacak ilaçlardan bahsedilip, bizzat uygulaması gerçekleştirilecek.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Genel Anesteziye alınıp, anesteziden çıkma sırası ve sonrasında nasıl  bir yol  izleneceği  anlatılacak. Hayvanlarda  oluşabilecek olumsuzluklar  halinde ne gibi işlemlerin yapılacağı ve yoğun bakım olayının nasıl gerçekleştirileceği gösterilecek

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mevcut hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner ve Tıbbi Türkçe ve Yabancı Anestezi kitapları, Ayrıca  Veteriner Operasyon Kitaplar