OPERASYONLARDA LOKAL ANESTEZİKLERİN KULLANIMI

Kodu / Türü

VCH 648

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Tüm hayvan ırk ve türlerine göre lokal anesteziklerin uygulama teknikleri, genel anesteziklerin sakıncalı olduğu durumlarda, local anesteziklerin avantaj ve dezavantajların ele alınacak. Yüzeysel, infltrasyon, spinal, epidural ve paravertabral anestezi teorik olarak anlatılacak, ayrıca mevcut hayvanlar üzerinde tatbikatları yapılacaktır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Mevcut Lokal Anestezikler bunların özellikleri, katkı maddesi kullanmak sureti ile etki mekanizmalarının uzatılması, hücrede yapmış olduğu değişimler ve hayvan türlerine göre uygulama

yöntemleri ele alınacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mevcut hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner ve Tıbbi Türkçe ve Yabancı Anestezi kitapları, Ayrıca  Veteriner Operasyon Kitaplar