Anestezide Antikolinerjik ve Muskorelaksanların Klinik Kullanımı

Kodu / Türü

VCH 650

AKTS

4

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Antikolinerjik ilaçların hayvanların anestezide uzun sure yatmaları sırasında mucus ve salgıları azaltması amacıyla yararlılığı ve mevcut hayvanlarda uygulama yapılması. Kas gevşeticilerin de yırtıcı ve vahşi hayvanlarda yarar ve zararları hakkında teorik bilgiler verilecek.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Başta vahşi hayvanlar olmak üzere veterinerlerin çeşitli yırtıcı hayvanlarla karşılaşması olası durumlardır. Bu nedenle kas gevşeticilerin sık sık kullanılması gerekir.bu ilaçların kullanılması sırasında çeşitli komplikasyonlar da oluşmaktadır. Bunlar teorik olarak anlatılacaktır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mevcut hayvanlar üzerinde pratik uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Veteriner ve Tıbbi Türkçe ve Yabancı Anestezi kitapları, Ayrıca Veteriner Operasyon Kitaplar