Radyolojide Temel Bilgiler ve Görüntüleme Yöntemleri

Kodu / Türü

VCH 651

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Radyolojinin gelişimi, temel röntgen fiziği, x-ışınlarının özellikleri, Röntgen filmi çekimi, Filmlerin banyo edilmesi, Radyoaktivite, Radyoterapi, Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi, Tomografi, Manyetik rezonans (MR), Ultrasonografi yöntemleriyle ilgili temel bilgiler.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

 

Öğrenciler radyolojinin gelişimi ve görüntüleme yöntemleriyle (Radyografi,Radyoskopi,Sintigrafi, Tomografi, Manyetik rezonans (MR),Ultrasonografi) ilgili temel bilgi ve deneyim kazanacaktır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.