Evcil Hayvanlarda Baş ve Boyun Bölgesinin Radyolojisi

Kodu / Türü

VCH 652

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Evcil hayvanlarda (Ruminantlar, Tek tırnaklılar, Karnivorlar) baş ve boyun bölgesinin kemik ve yumuşak dokularının normal ve hastalıklı yapılarının radyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi (Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi, Tomografi, Manyetik rezonans (MR), Ultrasonografi).

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Ruminantlar, Tek tırnaklılar, Karnivorların normal radyolojik anatomisi ve türler arasında farklılıkların öğrenilmesi, baş ve boyun bölgesinde görülen hastalıklar hakkında bilgi ve deneyim kazanmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.