Solunum Sisteminin Radyolojisi

Kodu / Türü

VCH 653

AKTS

2

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Evcil hayvanlarda (Ruminantlar, Tek tırnaklılar, Carnivorlar) solunum sisteminin normal radyolojik anatomisi ve hastalıklarda görülen değişimlerin radyolojik yöntemlerle (Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi, Tomografi, Manyetik  rezonans (MR), Ultrasonografi) incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Evcil hayvanlarda solunum sisteminin radyolojisiyle ilgili bilgi ve deneyim kazanmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.