Merkezi Sinir Sistemi Radyolojisi

Kodu / Türü

VCH 657

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Merkezi sinir sisteminin (Beyin ve medulla spinalis) normal radyolojik anatomisi ve hastalıklarında görülen değişimlerin radyolojik  yöntemlerle (Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi, Tomografi, Manyetik  rezonans (MR), Ultrasonografi) incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Merkezi sinir sisteminin normal radyolojik anatomisi ve hastalıklarında görülen değişimler radyolojik yöntemlerle incelenerek bilgi ve deneyim kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.