Ultrasonografide Temel İlkeler

Kodu / Türü

VCH 658

AKTS

1

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Ultrasonografi yönteminin tarihsel gelişimi, fiziksel prensipleri, cihazlar ve kullanımı, terminoloji.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Ultrasonografi yöntemi ile ilgili temel bilgi ve deneyim kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.