Uriner Sistemin Ultrasonografisi

Kodu / Türü

VCH 659

AKTS

2

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Evcil hayvanlarda (Ruminantlar, Tek tırnaklılar, Karnivorlar) üriner sistemin normal ultrasonografik yapısı ve hastalıklarında görülen değişimlerin ultrasonografi yöntemi ile incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Evcil hayvanlarda üriner sistemin normal ultrasonografik yapısı ve hastalıklarında görülen değişimlerin ultrasonografi yöntemi ile incelenerek bilgi ve deneyim kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.