Ekzotik ve Laboratuvar Hayvanlarının Radyografi ve Ultrasonografisi

Kodu / Türü

VCH 664

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Evcil ve yabani kanatlılar, sürüngenler, balıklar ve laboratuar hayvanlarının normal ve hastalıklı yapılarının radyografi ve ultrasonografisi .

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Evcil ve yabani kanatlılar, sürüngenler, balıklar ve laboratuar hayvanları radyografi ve ultrasonografi yöntemi incelenerek bilgi ve deneyim kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.